Privacy Verklaring

 

Vintage Connector neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de belanghebbende) op een veilige manier verwerken en gebruiken.
In deze Privacy Verklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen.
Daarnaast kun je in deze Privacy Verklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens.
We raden je aan deze Privacy Verklaring aandachtig door te nemen.

 

Wanneer is deze privacy verklaring van toepassing?

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die VintageConnector verwerkt van iedereen die contact heeft met, onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan VintageConnector gerelateerde domeinen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vintage Connector verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit
bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type

Hoe komt Vintage connector aan jouw persoonsgegevens?

De gegevens komen van jou af, als je een account aanmaakt, de website bezoekt of iets koopt/verkoopt geef jij ons jouw gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vintageconnector.com dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken je gegevens op verschillende manieren — wat wij doen is afhankelijk van de manier hoe en waarom wij de gegevens verzamelen. De onderstaande PDF geeft gedetailleerde informatie over wat wij doen en waarom wij dat doen.

Privacy verklaring.pdf

Je bent niet verplicht om ons al deze persoonlijke gegevens door te geven, maar als je het niet doet, kan het zijn dat je niet via de site kunt kopen en is niet haalbaar om een optimale ervaring te beleven op de site.  Maar dat is geheel je eigen keuze – en dat respecteren wij.

Hoe gaan wij om met gegevens van shop owners?

Met gegevens van onze shop owners gaan wij net zo zorgvuldig om als met de gegevens van onze klanten. Daarom geldt dit privacy beleid ook voor onze shop owners.

Wanneer je via ons platform verkoopt als particuliere verkooppartner dan slaan wij behalve de contactgegevens die je invult in jouw verkoopaccount (jouw naam, jouw woonadres,  email adres, jouw telefoonnummer en jouw bankrekeningnummer) ook jouw winkelnaam op (dit kan jouw eigen naam zijn, of een door jou gekozen alias) en de omschrijving die je aan jouw winkel geeft.
Wanneer je via ons platform verkoopt als zakelijke verkooppartner dan slaan wij behalve de contactgegevens die je invult in jouw verkoopaccount (de naam van jouw bedrijf, de naam van de contactpersoon van jouw bedrijf, e-mailadres, jouw contactadres (en eventuele andere adressen), betaalgegevens en je telefoonnummer) ook jouw KVK-nummer en jouw BTW nummer op.
Voor beide partijen bewaren wij de verkoophistorie gedurende de tijd dat het account actief is op de website.

Gegevens om fraude tegen te gaan

Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Wanneer er aantoonbaar sprake is geweest van fraude dan zullen wij bepaalde gegevens gerelateerd aan die fraude bewaren. Dit doen we voor de duur van 1 jaar nadat we deze fraude hebben ontdekt. Bij ontdekking van fraude wordt het account beëindigd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vintage Connector bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij verwijderen de persoonsgegevens zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden. Hierbij houden we in ieder geval de volgende bewaartermijnen aan:

Accountgegevens:
we verwijderen jouw persoonsgegevens maximaal 2 jaar na verwijdering van jouw account. Als jij je account niet langer gebruikt, verwijderen wij je gegevens maximaal 2 jaar na het laatste gebruik. We sturen hier jou een email over die bij ons bekend staat in het systeem om je te vragen of je je account wil behouden.

Belastingdienst:
VintageConnector verplicht om de gegevens in onze financiële administratie 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Vintage Connector deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vintage Connector blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Vintage Connector jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

VintageConnector verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden!

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Vintage Connector neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vintageconnectorcom. Vintage Connector heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘http’ en het hangslotje in de adresbalk.

Cookies

Vintage Connector gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Vintage Connector gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Derde partijen

Wanneer je gebruik maakt van diensten van externe partijen via onze website, bijvoorbeeld sociale medianetwerken, dan zijn de privacy voorwaarden van die externe partijen van toepassing. Wij hebben geen invloed op het privacy beleid van deze partijen. Wij raden je aan om de privacy voorwaarden en instellingen van die externe partijen goed door te nemen.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar info@Vintageconnector.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs (of rijbewijs) bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Vintage Connector zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Vintage Connector wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken.
Indien je nog vragen mocht hebben over het Privacy Beleid van Vintage connector, dan kun je een e-mail sturen: info@vintageconnector.com

Wijzigingen in deze Privacy Policy

Wij zijn constant op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen onze Privacy Policy daarom van tijd tot tijd updaten. Als wij significante wijzigingen aanbrengen, dan zullen wij daar een melding van maken op onze Website en in onze App, samen met de bijgewerkte Privacy Policy.

Vintage Connector
Herman de manstraat
3842 AV HARDERWIJK
KvK- 75747960

(Het vermeldde adres is geen bezoekadres)

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

Start typing and press Enter to search